ČFO > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Tyto webové stránky jsou provozovány Českou Foosballovou Organizací. Cílem našich stránek je být hlavním a užitečným zdrojem informací o foosballovém dění zejména v rámci naší organizace. Níže Vám poskytujeme přehled o tom, jak chráníme Vaše soukromí během Vaší návštěvy našich stránek

Jaké informace shromažďujeme?

Informace na našich stránkách jsou sbírány dvěma způsoby:

(1) nepřímo (např. pomocí technologie používané na našich stránkách); a
(2) přímo (např. pokud nám osobně poskytujete informace prostřednictvím různých formulářů na našich stránkách)

Příkladem nepřímého sběru informací je monitorování Vašeho vstupu na naše stránky. Když vstoupíte na stránky www.foosball.cz, Vaše internetová adresa je automaticky uložena do seznamu internetových přístupů.

Informace shromažďujeme také tehdy, pokud nám je dobrovolně poskytnete. Toto se týká zejména uživatelů portálu, obecně registrovaných hráčů ČFO, dále organizátorů turnajů a provozovatelů hracích míst ČFO.

K jakému účelu poskytnuté informace používáme?

Informace analyzujeme, abychom mohli určit, co je na našich stránkách nejvíce efektivní, a k identifikování cest, jak stránky zlepšit.

Vyměňujeme si Vaše data s externími partnery?

Ne.

Jak nakládáme s citlivými osobními daty?

Obecně se nesnažíme o shromažďování citlivých osobních dat prostřednictvím těchto stránek. Pokud bychom usilovali o sbírání takovýchto informací, požádáme Vás o Váš souhlas se zamýšleným použitím těchto dat. Poskytováním nevyžádaných citlivých osobních dat nám dáváte svolení k jejich používání v souladu s aplikovatelným právem, jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně dat. "Citlivými osobními daty" se rozumí různé kategorie osobních dat označené evropským a českým právem na ochranu dat vyžadující speciální zacházení a za určitých okolností také získání výslovného souhlasu. Registrovaní uživatele portálu mohou nahlédnout na evidovaná data prostřednictvím editačních formulářů.

Jak je to s bezpečností dat?     

Činíme příslušná opatření k udržení bezpečnosti dat na našich stránkách.