ČFO > 00 - Česká foosballová organizace > Novinky > Vyjádření ke změnám v ČFO

Vyjádření ke změnám v ČFO

17.9.20 | Petr Plasgura Přečteno: 1101×

Krátce shrneme dění v ČFO v posledním roce a plány pro následující období.

Vysvětlení základních změn v ČFO

Hlavní iniciativa pro změny v ČFO vznikla po neúspěšném podání žádosti na provoz sportovního svazu pro rok 2019, kdy žádost ne, že nebyla schválena, ale nebyla vůbec přijata, a to ze třech hlavních důvodů:

1) Žádost nemohl za ČFO nikdo oficiálně podat, jelikož všechny statutární orgány neměly platný mandát několik let.
2) Stanovy ČFO nesplňovaly kritéria sportovního svazu.
3) Nebyly splněny další zákonné povinnosti (účetní závěrky apod.).

Z těchto důvodů začala jednání, která tyto nedostatky měla napravit. Ve hře byly dvě alternativy. Jako sportovní svaz zaregistrujeme úplně novou organizaci a budeme vše stavět na zelené louce, nebo změníme stanovy a vedení ČFO a budeme pokračovat pod jménem ČFO. Každá alternativa měla své plusy i mínusy. Nakonec jsme se domluvili na pokračování pod stávajícím jménem, abychom zachovali historii značky ČFO. Nové vedení ČFO se zároveň skládalo z původního vedení ČFO a lidí, kteří se taktéž významně podílejí na utváření fotbálkového prostředí v ČR. Jako prezidenta jsme zvolili Libora Hronka, kterého jsme oslovili z důvodu jeho skvělých manažerských schopností.

Změny, které se nám podařilo na VH v roce 2019 prosadit, nám umožnily si podat žádost o dotaci na provoz sportovního svazu na MŠMT. Do poslední chvíle nebylo jasné, zda to stihneme, a žádost jsme podávali na MŠMT 10 minut před uzávěrkou žádostí. Věřili jsme, že již neexistuje další důvod žádost zamítnout a po 3 měsících nám to bylo potvrzeno a podařilo se nám na provoz svazu pro rok 2020 získat 222000,-.

Ještě důležitější je, že se nám podařilo tímto krokem dostat do dotačního programu MŠMT, jelikož tento rok přechází všechny dotační programy pod "Sportovní agenturu" a jelikož jsme již v systému zařazeni, tak pokud nedojde k velkým změnám, tak máme šanci zůstat v tomto programu i v následujících letech.

Zdůrazňujeme, že všichni členové VV ČFO pracují pro ČFO dobrovolně a velice rádi, bez nároku na jakoukoliv odměnu. V zájmu nás všech je použít prostředky na rozvoj našeho sportu.

Teď trochu méně optimistické téma a to samotné fungování ČFO v roce 2020. Bohužel šlo vše velice pomalu a zadrhli jsme se na věcech, o kterých jsme si mysleli, že se vyřeší za pár týdnů. Z týdnů bohužel byly měsíce a celkově komunikace v týmu nebyla optimální. Konkrétně šlo o tyto body:

1) Hlavní komunikační kanály nejsou (a nikdy nebyly) ve vlastnictví ČFO (web, hosting, domény)
2) Licence turnajového softwaru Leguán není (a nikdy nebyla) ve vlastnictví ČFO
3) Nemáme přístup k účetnictví

S ohledem na tyto problémy se vše zadrhlo a získávání informací a řešení těchto na první pohled banálních komplikací se nám podařilo kompletně vyřešit až v červnu 2020. Samozřejmě to mezi námi způsobilo spousty konfliktů a špatné atmosféry a to vše vyústilo k dalším změnám na VH 2020 v RpR. 

Na VH 9.9.2020 v Rožnově pod Radhoštěm došlo k odvolání Matěje Volka z VV z důvodu pasivity. 
Následně byly odhlasovány změny ve stanovách (najdete na webu cfo.cz) a to konkrétně:
1) Sídlo organizace (z důvodu lepší přístupnosti k poštovní schránce)
2) Složení statutárních orgánů a to tak, že VV zůstal šestičlenný, ale prezident je součástí VV a je volen z řad členů VV. (v předchozí verzi stanov neměl prezident možnost účastnit se VV s mandátem pro hlasování, což bylo potřeba změnit, aby se prezident mohl také aktivně podílet na všech záležitostech VV)
3) Systém hlasování sdružených zapsaných spolků na VH ČFO. Hlavní změnou je, že hlasovací právo získávají zapsané spolky až po dvou letech po přijetí do ČFO. Čeká nás hodně práce ve všech oblastech našeho sportu a máme plány, které se nedají zrealizovat za pár měsíců. Jelikož je situace v našich kruzích velice napjatá, což je zakořeněné hodně, hodně dávno, tak si touto změnou říkáme o 2 roky klidu na práci. Ubezpečujeme všechny hráče, že naše práce bude obecně prospěšná pro všechny subjekty a hráče angažované v českém fotbálku a není v našem zájmu někoho omezovat nebo něco rušit apod. Naopak se budeme snažit pomoct prostřednictvím role svazu jak novým klubům, tak ligovému prostředí. 
Na základě odhlasovaných nových stanov přistoupila VH k volbě nového složení VV (Bazika, Čmiko, Drda, Džurdženík, Hronek, Plasgura) a z daného VV byl zvolen nový prezident, kterým se stal Radek Drda. Radka jsme za prezidenta zvolili z důvodu jeho kontaktů v zahraničí a jeho zkušeností v jednání se sponzory. Prezident má úplně stejné pravomoci jako každý další člen VV.


Každopádně se nám během prvního pololetí 2020 podařilo udělat i kus přínosné práce. 

Libor Hronek: 
Libor nás donutil strategicky uvažovat nad budoucími kroky tak, ať dávají smysl, a podařilo se nám získat pro celé ČFO komunikační prostředí Microsoft Teams a Office 365 na další roky zdarma. Veškeré naše myšlenky jsme se naučili prezentovat smysluplně ostatním v týmu a díky prostředí Teams máme vše pohromadě a lehce dohledatelné. Možná si řeknete, že tohle se dělá v každé normální firmě, ale v ČFO to děláme poprvé a máme z toho radost.

 

Honza Bazika: 
Honza poslední týdny tráví spoustu času nad tvorbou nového webu, kde to není jen o webu, ale také o efektivním propojení s turnajovým softwarem a dalšími atraktivními IT náležitostmi.

 

Radek Drda:
Radek se věnuje oblasti rozhodčích, kde má připravené materiály jak pro školení rozhodčích, tak licenční systém. Ve spolupráci s Petrem Plasgurou se podílí na přípravě trenérské školy.

 

Petr Plasgura:
Petr má na starosti administrativní oblast, což zahrnuje dotační programy, účetnictví, správu zákonných povinností organizace apod. a také je zodpovědný za trenérskou oblast, kde se aktivně připravuje první školení trenérů a trenérská metodika.

 

Tomáš Džurdženík:
Tomáš se angažuje v oblasti rozvoje a hledá cestu, jak rozšířit fotbálek mezi děti. Od září začaly první kroužky. Tomáš a další 3 hráči jsou přihlášeni na kurz pedagogického minima, aby mohli vést regulérní kroužky. K tomu ještě připravuje koncept na propojení spolupráce mezi aktivními oblastmi v ČR, kam bude osobně jezdit s cílem navázat komplexní spolupráci.

Jakub Čmiko:
Jakubovou silnou stránkou jsou věci jako správa žebříčku, členské základny, organizování turnajů a také disciplinárních záležitostí. Proto má na starost technicko-sportovní oblast a k tomu se podílí také na administrativní agendě ČFO.

 

Matěj Volek:
Matěj měl na starosti reprezentaci a měl pomáhat Tomášovi v oblasti rozvoje. Z důvodu pasivity (např. za 2 měsíce se mu nepodařilo zprovoznit komunikační kanál Teams) byl na VH 9.9.2020 odvolán. 

Jelikož se k nám dostávají negativní ohlasy na provedené změny, tak bychom rádi vysvětlili jednu podstatnou věc. Fotbálek regulérní svaz nikdy neměl. Pokud by ke změnám nedošlo, tak by ČFO fungovala dále s rozpočtem 10tis ročně. Díky popsaným změnám se nám podařilo, že ČFO je oficiálně regulérní svaz a pokud Sportovní agentura neudělá radikální kroky, tak budeme fungovat úplně s jiným rozpočtem, než jsme byli za posledních 10 let zvyklí. 

Co se mění pro hráče? 
ČFO se posunula v hierarchii "organizací" o level výše, kde bylo prázdné místo. Na místo původního ČFO vznikla nová organizace ROOTS, kterou mají na starosti hráči, kteří byli v původním vedení ČFO. Takže veškerá činnost, kterou před tím ČFO vykonávala, bude spadat pod organizaci ROOTS. Důležité je také to, že ROOTS bude pokračovat na stejném webu, tedy foosball.cz, jelikož tento web nepatří a nikdy nepatřil ČFO.


Jaká bude role ČFO? 
Aby se ČFO mohla rozvíjet jako svaz a měli jsme ji tam, kde si to všichni přejí, tak budeme dělat následující věci:

Sdružovat právnické osoby (sportovní kluby apod.)

Vzdělávat a udělovat licence rozhodčím

Vzdělávat a udělovat licence trenérům

Zaštiťovat oficiální soutěže

Připravovat podklady pro vzdělávání mládeže a organizování mládežnických soutěží

Podporovat zakládání SK (materiálně, legislativně, provozními podklady apod.)

Pracovat s reprezentací (PR, soustředění, finanční podpora)

... a dalšími body v tomto duchu

Plně respektujeme práci, kterou tady udělaly všechny subjekty za poslední roky, a není v našem zájmu nikoho poškozovat nebo někoho omezovat. Ne že budeme rádi, ale budeme přímo vděční za to, že s námi budou spolupracovat SK, hráči nebo dodavatelé stolních fotbálků.

Dívejme se dopředu.

Kdokoliv udělá cokoliv pro fotbálek, tak to vždy prospěje nám všem!

Pod toto vyjádření se podepisují členové VV:
Bazika Jan, Drda Radek, Džurdženík Tomáš, Hronek Libor, Plasgura Petr

Vložit komentář

Pokud chceš napsat komentář, musíš se přihlásit.