ČFO > 00 - Česká foosballová organizace > ČFO > Valná hromada ČFO

Valná hromada ČFO

27.9.19 | Jakub Čmiko Přečteno: 671×

Dovolte mi jménem ČFO pozvat všechny členy na Valnou hromadu naší organizace.

Valná hromada se bude konat 29.10.2019 od 18:30 hodin v hotelu ILF.

Těšíme se na hojnou účast všech členů, kterým není lhostejný chod ČFO a vývoj českého foosballu.

Jakub Čmiko

Prezident ČFO

Valná hromada ČFO

Termín – 29. 10. 2019 - 18:30 hodin

Místo: hotel ILF,  Budějovická 15, Praha 4

Účastníci valné hromady: Členové FO (fyzické osoby)  hlasují na valné hromadě prostřednictvím delegátů. Členové FO, kteří jsou zároveň členem některého z klubů, působících v rámci sdružení, hlasují prostřednictvím delegátů týmů, jejichž jsou členy. Delegátem týmu je kapitán týmu, popř. jiný člen týmu, který se za tím účelem prokáže písemnou plnou mocí, udělenou k hlasování na valné hromadě kapitánem týmu. Členové FO, kteří nejsou členy žádného z klubů, hlasují tak, že skupina pěti takových členů pro účely hlasování na valné hromadě ustanoví společného delegáta, a to písemně nominační listinou. Zmocněný delegát odevzdá plnou moc či nominační listinu při registraci účastníků valné hromady a sdružení ji uloží společně s prezenční listinou a zápisem z valné hromady. Členové PO (právnické osoby) hlasují na valné hromadě osobně. Prezident sdružení a členové výkonného výboru mají právo hlasovat na valné hromadě z titulu své funkce.

Zápis z Valné hromady bude zveřejněn na oficiálním webu ČFO www.foosball.cz.    

PROGRAM VALNÉ HROMADY

1. Prezence
2. Úvod a přivítání
3. Volba zapisovatele a mandátové komise
4. Schválení programu valné hromady
5. Volba prezidenta + Výkonného Výboru ČFO
6. Schválení nových stanov ČFO
7. Volná diskuze

7. VOLNÁ DISKUZE

Náměty do diskuze mohou být podány předem e-mailem na adresu josef.soucek@foosball.cz

Ukončení Valné hromady (odhad do 20:00 hodin)

Žádáme členy, kteří se chtějí zúčastnit VH, nechť napíšou na email: jakub.cmiko@foosball.cz

Aktuální stanovy ČFO naleznete zde