Turnaj v Novém Boru

21.2.17 | Jakub Čmiko Přečteno: 1033×

NZDM VAFLE USPOŘÁDALA V NOVÉM BORU PRVNÍ TURNAJ VE FOTBÁLKU.

Akce proběhla v pátek 27.1. 2017 v prostorách nízkoprahového zařízení pro děti a mládež NZDM Vafle. Turnaje se účastnily celkem 4 nízkoprahové kluby a to: NZDM Klec z Liberce, NZDM Centrum Lampa z Mimoně, Klub KOULE z České Lípy a samozřejmě NZDM Vafle. Zápasy odehrálo 26 hráčů ve věkové kategorii 10 – 14 a 15 a více let. V mladší kategorii zvítězily děti z NDZM Vafle a ve starší kategorii zvítězili klienti Klubu KOULE z České Lípy. Turnaje proběhly pod vedením profesionálního hráče, trenéra a reprezentanta České republiky ve foosballu, Matěje Volka z Prahy. Součástí akce byla i exhibice Matěje, který klientům ukázal základní techniky, triky a seznámil je s oficiálními pravidly. Turnaj byl zahájením plánované ligy „nízkoprahů“, která funguje již ve Středočeském kraji. „Liga slouží především ke zvýšení motivace klientů k práci na sobě sama, musí dodržovat stanovená pravidla, učí se spolupracovat v rámci týmu a dodržovat základy slušného chování a disciplíny“, říká Matěj.  Rádi bychom vytvořili fotbálkovou ligu i u nás v Libereckém kraji za předpokladu, že získáme dostatek financí. V Libereckém kraji by tak vznikl ojedinělý projekt orientovaný na nízkoprahové kluby a tedy na mladé lidi.

„Vnímáme tuto aktivitu jako přínosnou především v tom, že se klienti klubů dostanou mimo „svou základnu“, navazují nové kontakty s vrstevníky, přijímají stanovená pravidla za svá, což není v jejich životě úplně běžné, a zažívají úspěch. Fotbálek navíc slouží jako skvělý prostředek, jak se mohou sociální pracovníci dostat blíže ke svým klientům“, říká Oldřich Prokop, pracovník NZDM Vafle.

Děkujeme nízkoprahovým klubům za účast a spolupráci. Rovněž děkujeme Matějovi Volkovi za organizaci turnaje a firmě Rosengart za zapůjčení fotbálku. Věříme, že se opět co nejdříve sejdeme, dodávají pracovníci NZDM Vafle, Nikola Tancošová a Oldřich Prokop.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NZDM Vafle je registrovanou sociální službou, kterou provozuje nestátní organizace Rodina v centru. Nízkoprahovost znamená, že je služba časově a prostorově dostupná pro cílovou skupinu, je poskytovaná zdarma, klienti mají právo na anonymitu, mají právo přicházet a odcházet v rámci provozní doby dle svého uvážení, pracovníci přistupují ke všem stejně. Posláním nízkoprahového zařízení NZDM Vafle je poskytovat dětem a mladým lidem ve věku 6 – 26 let pomoc, radu a podporu při řešení problémů, se kterými se každý den setkávají. Klub nabízí bezpečný prostor pro trávení volného času a pomoc realizaci aktivit a nápadů.


Těmito činnostmi přispívá ke zlepšení sociální situace dětí a mladých lidí z Novoborska.  Služba je finančně podporována z rozpočtu Libereckého kraje a města Nový Bor.


Více informací o službě NZDM Vafle najdete na www.rodinavcentru.cz.

ZDROJ: http://www.rodinavcentru.cz/?p=10275