Sportovní komise ČFO

21.7.16 | Jakub Čmiko Přečteno: 1765×

ČFO a FUČR se k 1.7. 2016 dohodli na vytvoření společné sportovní komise ČFO.

Složení komise:

Bazika Jan (ČFO)

Čmiko Jakub (ČFO)

Drda Radek (FUČR)

Džurdženík Tomáš (FUČR)

Křepela Ladislav (ČFO)

Milý Vladimír (FUČR)

Plasgura Petr (FUČR)

K platnému a závaznému rozhodnutí, jímž se řídí SK ČFO, je třeba souhlasu alespoň
5 členů SK ČFO.

Jejím předsedou byl zvolen Jakub Čmiko - jakub.cmiko@foosball.cz

Kompetence:

1) Turnaje a žebříčky:

a) vytvoření kategorizace turnajů – kategorie turnajů, min. počet stolů pro danou kategorii
turnajů, počet bodů za danou kategorii turnajů atd.
b) nastavení systému bodování pro jednotlivé turnaje
c) schvalování termínů turnajů, jejichž výsledky se započítávají do žebříčků
d) vytvoření systému žebříčků – kategorie turnajů, které se do nich budou započítávat
maximální počet turnajů jedné kategorie atd.

2) Reprezentace:

a) vytvoření systému nominace a nominačních kritérií
b) schvalování nominace na všechny události, na nichž mají vystoupit nebo jichž se mají
zúčastnit zástupci České republiky

 

V  příloze naleznete celé znění smlouvy mezi ČFO a FUČR.