ČFO > 00 - Česká foosballová organizace > Antidoping > ANTIDOPING VE STOLNÍM FOTBALE

ANTIDOPING VE STOLNÍM FOTBALE

23.1.09 | Jakub Čmiko Přečteno: 4527×

ČFO jako svazový zástupce stolního fotbalu pro Českou republiku je signatářem světové antidopingové charty, taktéž ITSF. Proto vás musíme informovat o jistých krocích, které budeme muset všichni podstoupit, abychom mohli v rozvoji tohoto našeho sportu pokračovat dále.

Tak jako v jiných pravidlech, také i tady platí pravidlo základní, NEZNALOST NEOMLOUVÁ. Proto všem doporučuji se podívat na tento seznam zakázaných látek http://www.antidoping.cz/seznam_zakazanych_metod_2009.php

Základní informace o porušení antidopingových pravidel:

1) Každý sportovec je sám zodpovědný za to, zda se některá zakázaná látka nebo její metabolit objeví v jeho těle. Nikoho nebude zajímat, jakým způsobem se tam dostala.

2) Proviněním je také pouhý pokus o použití zakázané látky.

3) Držení zakázané látky, obchodování nebo pokus o obchodování se zakázanou látkou je také trestáno jako porušení antidopingových pravidel.

Zakázané látky se dělí do několika skupin. Důležitou skupinou jsou zakázané látky, které se nesmí užívat pouze během soutěže (stimulancia, narkotika, kanabinoidy). Termín “během soutěže“ je definován takto: Je to doba 12hodin před začátkem soutěže a po celou dobu trvání soutěže. 

ČFO má za cíl naučit své členy respektovat světovou antidopingovou chartu. Jelikož jsme se zapojili do státních programů na získávání financí, např. pro reprezentaci, kde je dodržování antidopingové charty striktně vyžadováno, musíme udělat několik opatření, abychom tyto plány nenarušili.

Samotnou dopingovou kontrolu vám neudělá nikdo z organizátorů turnaje, na to má právo jen antidopingový výbor ČR, který chodí na namátkové kontroly. Jelikož zatím nečerpáme žádné finanční prostředky (jsme jen ve stádiu pozorování naší práce), nepředpokládáme, že by k nám kontrola zavítala. ČFO má ale právo vytvářet si vnitřní předpisy, které opravňují pověřené osoby dohlížet na dodržování pravidel antidopingové charty. Týká se to především bodu 2 a 3 v porušování antidopingových pravidel. Aktuálně mohou tuto pravomoc uplatnit organizátoři turnaje, oficiální rozhodčí pro daný turnaj a členové Komise rozhodčích. Upozorňujeme hráče, že na všech turnajích kategorie “A“ a vyšších se výše zmíněné pravidla budou striktně dodržovat.

Častou otázkou je ALKOHOL. Alkohol je na seznamu zakázaných látek pouze v několika sportech (např. střelba nebo motosport). Stolní fotbal mezi ně nepatří. Takže pokud vnitřní předpisy ČFO nestanoví jinak, je alkohol povolen.

Doping a reprezentace.

U reprezentantů je vše ještě trochu složitější. Za provinění reprezentanta je trestán celý svaz odebráním všech státních dotací na reprezentaci a vyřazení z programu na získávání dotaci na několik dalších let. Povinnost reprezentanta dodržovat pravidla vyplývající z antidopingové charty nekončí jeho působením v reprezentaci. Kontrola mu může přijít i po vyřazení z reprezentace dalších několik měsíců. Opatření, které by mělo nahradit škody způsobené proviněním jedince, se připravuje. Pravomoc, dohlížet nad dodržování pravidel antidopingové charty a vnitřních předpisů ČFO, má na výjezdech reprezentace vždy kapitán reprezentace, přítomní členové Rady ČFO a členové Komise rozhodčích.

 Všem hráčům děkujeme za spolupráci.