ČFO > 00 - Česká foosballová organizace > ČFO > Valná hromada ČFO

Valná hromada ČFO

2.5.10 | Jan Mareš Přečteno: 5829×

Dovolte mi jménem ČFO pozvat všechny členy na Valnou hromadu naší organizace.

Valná hromada se bude konat 5.5.2010 od 17-ti hodin v pražském Bull Dog’s pubu.

Těšíme se na hojnou účast všech členů, kterým není lhostejný chod ČFO a vývoj českého foosballu.

Jan Mareš

Prezident ČFO

Valná hromada ČFO

Termín – 5. 5. 2010 - 17:00 hodin  

Místo: Bull dog´s pub,  Ohradní 24 b, Praha 4

Účastníci valné hromady:  Členové FO (fyzické osoby)  hlasují na valné hromadě prostřednictvím delegátů. Členové FO, kteří jsou zároveň členem některého z klubů, působících v rámci sdružení, hlasují prostřednictvím delegátů týmů, jejichž jsou členy. Delegátem týmu je kapitán týmu, popř. jiný člen týmu, který se za tím účelem prokáže písemnou plnou mocí, udělenou k hlasování na valné hromadě kapitánem týmu. Členové FO, kteří nejsou členy žádného z klubů, hlasují tak, že skupina pěti takových členů pro účely hlasování na valné hromadě ustanoví společného delegáta, a to písemně nominační listinou. Zmocněný delegát odevzdá plnou moc či nominační listinu při registraci účastníků valné hromady a sdružení ji uloží společně s prezenční listinou a zápisem z valné hromady. Členové PO (právnické osoby) hlasují na valné hromadě osobně. Prezident sdružení a členové výkonného výboru mají právo hlasovat na valné hromadě z titulu své funkce.

 Zápis z Valné hromady bude zveřejněn na oficiálním webu ČFO www.foosball.cz a v časopisu Trefa.    

PROGRAM VALNÉ HROMADY

1. Prezence

2. Úvod a přivítání

3. Volba zapisovatele a mandátové komise

4. Schválení programu valné hromady

5. Zpráva o činnosti a účetnictví ČFO v loňském roce.

6. Současnost a budoucnost ČFO

7. ČFO a sponzoři  

8. Veřejná volba nové Rady ČFO

Rada ČFO funguje od roku 2006 a má pět členů. Kromě divokých karet pro reprezentaci, řeší disciplinární tresty a provinění proti disciplinárnímu řádu ČFO. Členem rady se může stát jakýkoliv člen ČFO na návrh jiné osoby nebo v případě, že bude kandidovat sám. V případě návrhu od jiného člena musí navržený s kandidaturou souhlasit.

9. VOLNÁ DISKUZE

Náměty do diskuze mohou být podány předem e-mailem na adresu josef.soucek@foosball.cz

Ukončení Valné hromady (odhad do 20:00 hodin)

Aktuální stanovy ČFO naleznete zde