Nominační kritéria

12.2.08 | Josef Souček Přečteno: 3041×

na ITSF turnaje pro rok 2008

1. - 4. 5. 2008  Francie - World Championship Series

ČFO vysílá družstvo složené ze šesti mužů a dvou žen. Čtyři muži budou nominováni dle  žebříčku Super CZ + desetinásobku bodů v žebříčku ITSF k 3.4. 2008. Dva muži dostanou divokou kartu od Rady ČFO. Ženy budou nominovány dle ženského žebříčku Super CZ + desetinásobku bodů z ženských žebříčků ITSF k 3.4. 2008. Nominace na turnaj se uzavírá  10. 4. 2008 (pokud ČFO nerozhodne jinak).

ČFO přispívá částkou 15 000,- Kč. 

17. - 20. 7. 2008  Německo - World Championship Series on Tecball  

ČFO vysílá družstvo složené ze šesti mužů a dvou žen. Čtyři muži budou nominováni dle  žebříčku Super CZ + desetinásobku bodů v žebříčku ITSF k 16. 6. 2008. Dva muži dostanou divokou kartu od Rady ČFO. Ženy budou nominovány dle ženského žebříčku Super CZ + desetinásobku bodů z ženských žebříčků ITSF k 16. 6. 2008. Nominace na turnaj se uzavírá 25. 6. 2008 (pokud ČFO nerozhodne jinak).

ČFO přispívá částkou 10 000,- Kč.

23.7. – 27. 7.  2008  Rakousko - World Championship Series.  

ČFO vysílá družstvo složené ze šesti mužů a dvou žen. Čtyři muži budou nominováni dle  žebříčku Super CZ + desetinásobku bodů v žebříčku ITSF k 16. 6. 2008. Dva muži dostanou divokou kartu od Rady ČFO. Ženy budou nominovány dle ženského žebříčku Super CZ + desetinásobku bodů z ženských žebříčků ITSF k 16.6. 2008. Nominace na turnaj se uzavírá 25. 6. 2008 (pokud ČFO nerozhodne jinak). 

ČFO přispívá částkou 10 000,- Kč. 

12. – 14. 9. 2008  Švýcarsko  - Roberto sport World Championship Series 

ČFO vysílá družstvo složené ze šesti mužů a dvou žen. Čtyři muži budou nominováni dle  žebříčku Super CZ + desetinásobku bodů v žebříčku ITSF k 31.7. 2008. Dva muži dostanou divokou kartu od Rady ČFO. Ženy budou nominovány dle ženského žebříčku Super CZ + desetinásobku bodů z ženských žebříčků ITSF k 31.7. 2008. Nominace na turnaj se uzavírá 15. 8. 2008 (pokud ČFO nerozhodne jinak). 

ČFO přispívá částkou 10 000,- Kč.

24. – 28. 9. 2008 USA – Las Vegas

ČFO přispěje družstvu částkou 15 000,- Kč. Musí se jednat o registrované hráče ČFO, kteří se zúčastní soutěže družstev a podají do 1. 6. 2008 na centrálu ČFO  písemnou žádost o nominaci. ČFO se zavazuje písemně vyrozumět žadatele do 10. 7. 2008, zda – li jsou nominováni či nikoliv.

Itálie -  World Final Championship

Hráči/ky se mohou nominovat automaticky pokud: budou mezi prvními třemi v soutěžích jednotlivců/kyň na World Championship series či budou figurovat mezi prvními šestnácti (ženy mezi osmi) v žebříčku jednotlivců/kyň ITSF. V případě, že se tak nestane, budou použita následující kritéria. Vítěz bude nominován dle žebříčku Super CZ + desetinásobku bodů v žebříčku ITSF k 30. 9. 2008. Vítěz má právo si pro soutěž dvojic vybrat spoluhráče z Top 10 v Super CZ (10 nejlepších občanů ČR).

Ženy

Vítězka bude nominována dle ženského žebříčku Super CZ + desetinásobku bodů z ženských žebříčků ITSF k 30. 9. 2008. Má stejná práva jako vítěz žebříčku Super CZ.

Junioři

Do soutěže juniorů bude nominován vítěz MČR jednotlivců, pokud bude splňovat věková kritéria i v době World Final Championship. Vítěz MČR jednotlivců si může vybrat spoluhráče (přímého účastníka MČR juniorů v roce 2008) pro soutěž dvojic. V případě nesplnění věkových kritérií ITSF pro finálový turnaj, je automaticky nominován  další v pořadí a má stejná práva jako vítěz juniorského MČR jednotlivců. 

ČFO přispívá částkou 4000,- Kč na osobu. Maximální částka činí 24 000,- Kč. V případě možnosti udílení divokých karet ČFO či jakékoli změny v nominačních kriteriích ITSF, budeme hráče informovat v nejbližším možném termínu. 

ČFO proplácí v ITSF sezóně 2008 startovné v rámci World Champoinship Series českým hráčům/kám, jejichž aktuální umístění v době daného turnaje je v Top 10 v těchto  hlavních kategoriích (WS,WD, OS, OD, JS, JD). Startovné je proplaceno tehdy, pokud hráč předloží doklad o zaplacení startovného v dané disciplíně a splní reprezentační podmínky.    

Je možné, že v průběhu roku 2008 bude docházet v ITSF ke změnám, které není schopna ČFO dopředu odhadnout. Pro aktuální informace sledujte www.foosball.cz,  kde vás budeme o změnách včas informovat. 

CELKOVÁ DOTACE JE 84 000,- Kč

WCHS – Francie – 15 000,- Kč

WCHS – Belgie  -  10 000,- Kč

WCHS – Rakousko – 10 000,- Kč

WCHS – Švýcarsko – 10 000,- Kč

WCHS – USA – 15 000,- Kč

WFCH – Itálie  - 24 000,- Kč 

Všichni nominovaní reprezentanti mají za povinnost podepsat  a odeslat reprezentační prohlášení na centrálu ČFO do 5-ti pracovních dnů po zveřejnění nominace.