ŠKOLA ROZHODČÍCH ČFO

22.11.06 | Josef Souček Přečteno: 3160×

Základní informace

Škola rozhodčích České foosballové organizace

 V dnešní době, kdy fotbálek bere stále více lidí jako sport, pravidla jsou přísnější a zápasy vypjatější, je zapotřebí rozhodčích. Proto jsme se v minulé sezóně rozhodli soudce oficiálně sdružit. Jejich počet je však stále nedostatečný v poměru s lidmi, kteří se účastní turnajů a ligových soutěží.

 Všichni uchazeči musí projít vstupními testy, které se skládají z teoretické a praktické části.  Pro sezónu 2007/2008 jsou bezplatné a budou se konat na centrále ČFO.

Po úspěšném složení testů uchazeč získává rozhodcovský průkaz. Pro krajské administrátory je zkouška  povinná. Každý krajský administrátor by si měl vybrat jednoho hráče z kraje, který by se hodil jako rozhodčí. Měl by být spolehlivý, chodit na valnou většinu turnajů, mít u hráčů přirozený respekt a cit pro hru. Je jasné, že rozhodčího nemůže dělat každý a neznamená, že kvalitní hráč je automaticky dobrý sudí.  

Rozhodčí je zapotřebí  v semifinálových a finálových duelech na Krajských, Českých pohárech a Mistrovstvích republiky. Náklady na rozhodčího hradí v těchto případech pořadatel turnaje. Na přání hráčů může být rozhodčí delegován na jakékoliv utkání. V tomto případě hradí náklady na rozhodčího obě zúčastněné strany. Jednotná cena za zápas pro sezónu 2007/2008 je 100,- Kč, z nichž je osmdesát korun pro rozhodčího a dvacet korun pro ČFO.

 Dále si rozhodčího může vyžádat ligový tým. Cena za ligový zápas je 333,- Kč pokud se utkání nehraje více jak deset kilometrů od místa bydliště rozhodčího. V případě větší vzdálenosti je povinen náhrady na cestu uhradit objednatel. Pevnou částku za cestovné si domlouvá rozhodčí před ligovým utkáním. Objednatel může být jeden či oba ligové týmy. Běžná cena 333,- Kč je rozdělena následovně: 300,- Kč pro rozhodčího a 33,- Kč pro ČFO. Částka se platí před zahájením ligového zápasu. Pokud chce tým rozhodčího, musí informovat ČFO v příslušném kraji deset dní před termínem utkání. Pokud si chce tým vyžádat konkrétního rozhodčího, musí informovat ĆFO v příslušném kraji čtrnáct dní předem. Rozhodčí je povinen být přítomen patnáct minut před začátkem ligového utkání. V případě, že se rozhodčí nedostaví včas na utkání, nebo se ho vůbec neúčastní bez omluvy  72 hodin před zápasem, je povinen objednateli uhradit odškodné ve výši 200,- Kč.

V případě, že se k utkání nedostaví jedna ze stran, platí objednatel stejné částky, jako kdyby se zápas odehrál. Pokud objednatel odvolá rozhodčího v době kratší než 48 hodin před ligovým utkáním, hradí odškodné ve výši 200,- Kč.

Rozhodčí může být povolán po domluvě s ČFO na další sportovní i komerční akce podle předem smluvených podmínek.

Při vážném a opakovaném porušení podmínek je možné licenci rozhodčímu odebrat. O odebrání licence rozhoduje Rada ČFO.

 

Ke stažení